اطلاع رسانی - تغییر لینک ورود به پنل دامنه

برای ورود به پنل دامنه جدید در محیط کاربری به بخش لیست دامنه ها بروید، روی نام دامنه کلیک کنید و رمز پنل را دریافت نمایید.