اطلاع رسانی - تغییر لینک ورود به پنل دامنه
لینک ورود به پنل دامنه تغییر کرده است
برای ورود به پنل دامنه جدید در محیط کاربری به بخش لیست دامنه ها بروید، روی نام دامنه کلیک کنید و رمز پنل را دریافت نمایید.